Foredrag 2015

Østfoldsamfunnet var samlet til byggedugnad ved Østfoldkonferansen 2015 under tittelen «Østfold under arbeid»

Hvordan skal framtidens attraktive Østfold se ut? Det jobbet vi med i fellesskap 14. og 15. januar 2015.

– Det har vært en konferanse med mange aktive deltakere, og det har kommet en rekke gode innspill som vi tar med oss inn i arbeidet med regional planstrategi. Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger om Østfoldkonferansen i år, særlig når det gjelder «byggearbeidet» i gruppene. Nå gjelder det å bringe dette videre, slik at vi kommer framover. Utfordringen for Østfold er å produsere gode løsninger, og å gå fra ord til handling, oppsummerte fylkesordfører Ole Haabeth etter konferansen.

Dag 1  – onsdag 14. januar 2015

Dag 2 – torsdag 15. januar 2015

Se filmopptak fra dag 2

Filmer som innledet ulike deler av programmet

Film 1 – Fremtidsscenarier

Film 2 – Slik ønsker vi at Østfold skal være i fremtiden

Oppsummering fra verkstedjobbing

Oppsummering fra verkstedjobbing «Innspill til satsingen Attraktive Østfold»

Oppsummering fra verkstedjobbing «Innspill til regional Planstrategi om prioriterte utfordringer»


Se presentasjoner fra tidligere Østfoldkonferanser