Foredragsholdere

Her er foredragsholderne som var på Østfoldkonferansen 16. og 17. januar 2018.

Jan Tore Sanner             

Jan Tore SannerJan Tore Sanner (H) har vært kommunal og moderniseringsminister i Erna Solbergs regjering siden 2013. Han har vært nestleder i Høyre fra 2004, og stortingsrepresentant siden 1993. 

Tema for Sanners innlegg var framtidens kommuner og regioner.

Foto: Regjeringen.no

Dag O. Hessen

Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han forsker på en rekke problemstillinger knyttet til evolusjon og økologi, og er generelt interessert i det som kan summeres som “mennesket i naturen, og naturen i mennesket”. Han har også skrevet flere populærfaglige bøker som dreier seg om dette – senest boken “Vi”, om samarbeid fra celler til samfunn.

 

 

Thomas Borgen

Thomas Borgen fra Fredrikstad ble ansatt i Danske Bank i 1997, og har hatt flere forskjellige stillinger i banken – blant annet sjef for bankens norske forretning. I 2009 ble han sjef for bankens utenlandske aktiviteter. I september 2013 ble han utnevnt til CEO – konserndirektør –  i Danske Bank.

 

 

Ole Christian Apeland

Ole Christian Apeland er administrerende direktør i Apeland, som han etablerte i 1988. Han har arbeidet med nær sagt alt innenfor kommunikasjonsfaget, og med de fleste bransjer. Han er en populær foredragsholder og etterspurt rådgiver, særlig hos kunder som trenger hjelp med strategiutvikling, kreative kommunikasjonskonsepter og omdømmebygging.

 

Ingunn Olsen

Ingunn Olsen er innovasjonssjef ved Sykehuset Østfold. Etter å ha jobbet som fysioterapeut og åtte år som leder ved sykehuset, fikk hun i forbindelse med planlegging av det nye sykehuset i oppgave å strukturere innovasjonsarbeidet i 2011. Hun vil i sin presentasjon vise hvordan sykehuset satte innovasjon på agendaen blant annet gjennom å identifisere innovasjonsbehov og potensial, knytte nettverk og bruk av både ny teknologi, men like viktig; eksisterende teknologi med nye anvendelsesmetoder. 

Elise Omsland

Elise Omsland er en engasjert omdømmebygger med fokus på synlig og digitalt lederskap. Hun brenner for hvordan du strategisk kan bygge nettverk og godt omdømme via digitale og sosiale kanaler. Hun har jobbet som designer, rådgiver og produksjonssjef i medie- og reklamebransjen i mange år. Hun er glødende engasjert i menneskene og samfunnet rundt seg og sier at sosial kommunikasjon er fremtiden.

 

Heidi Svendsen

Heidi Solstad Svensen fra Fredrikstad er administrerende direktør for SEW-EURODRIVE AS som er en del av et verdensledende selskap innenfor industriautomatisering. Som styreleder for Viken Teknologiklynge 4.0 er hun opptatt av samhandling mellom bedrifter og akademia. Hun er overbevist om at gjennom samarbeid vil bedriftene stå sterkere rustet for utvikling og vekst i et marked i rask endring.

 

Mona Skaret

Mona Skaret leder divisjonen for privat og offentlig innovasjon Norge. Hun kom til Innovasjon Norge i 2013 fra en lederstilling i IT- og konsulentselskapet Steria AS. Hun brenner for innovasjon og digitalisering, og har lang praktisk erfaring med ledelse og omstilling i tjenesteytende sektor, industri og offentlig sektor fra blant andre SINTEF og Kunnskapsdepartementet.  

 

Jan Meijsen

Strategisk informasjonsrådgiver i Molenwaard kommune. Da tre kommuner i Nederland skulle slås sammen, kom ideen om at nye storkommunen skulle være uten et fysisk rådhus. Jan Meijsen har ledet arbeidet med å gjøre Molenwaard til en fullt ut digitalisert og papirfri kommune. Han deler disse erfaringene på Østfoldkonferansen. 

 

Serge von Arx

Serge von Arx, arkitekt og professor for scenografi, ved Høgskolen i Østfold.

 

 

 

Gina Finsrud

Siviløkonom fra University of Stirling i Skottland, med tilleggsutdanningen i innovasjon i offentlig sektor. Hun har jobbet 10 år i Halden kommune blant annet som prosjektleder for Allsang på Grensen, prosjektleder for Byjubileet i 2015. Nå jobber hun med kommunens næringssaker i avdeling for samfunnsutvikling. I forbindelse med Næringsriket Østfold er hun prosjektleder for Nettverk for kompetansetilflyttere.

 

Steinar J.Olsen

Steinar J. Olsen er gründer og daglig leder i Stormberg, Norges største turtøyprodusent målt i antall solgte plagg årlig. Stormberg er kjent for sitt engasjement for et inkluderende arbeidsliv, etisk handel og for sitt miljø- og klimaarbeid. 25 prosent av de som jobber i Stormberg er mennesker som har hatt problemer med å komme ut i arbeidslivet.

Solbjørg Kvålshaugen  

Solbjørg Kvålshaugen har vært bestyrer på turisthytta Fondsbu siden vinteren 2002. Her er hun blant annet svært opptatt av å bruke lokalmat i profileringen av Valdres. Hun ble kåret til årets Valdresambassadør i 2015.

Ivar Søvold

Ivar Søvold stiftet selskapet Nunatak i 1986. Han er investor – og har jobbet med gründere og etableringer i over 20 år.

 

Lars Dahle

Lars Dahle er grunnlegger av Dignio. Han har bakgrunn fra Telenor, Hewlett-Packard og NextGenTel med produktledelse og salgsledelse. Er sivilingeniør fra NTNU og har en Master of Science in Management fra MIT i USA.

Hanne Tollerud

Ordfører i Moss kommune.

Eivind Norman Borge

 Ordfører i Hvaler kommune.

Thor Hals

Ordfører i Askim kommune.

 

 

 

 

Jon-Ivar Nygård

Ordfører i Fredrikstad kommune. 

 

 

 

 

Gisle Løhre Johansen

Gisle Løhre Johansen har en Mastergrad i naturstoffkjemi. Han tilbrakte sine seks første år i arbeidslivet hos oppstartsbedriften Chiron Laboratories i Trondheim, der han forsket på og produserte geokjemiske fossiler og farmasøytiske mellomprodukt. Han ble ansatt ved Borregaard AS i 1991. Her har han opparbeidet en bred erfaring innen FoU og produksjon. Han ble medlem av Borregaards konsernledelse i 1999, og har siden henholdsvis 2004 og 2007 ledet Borregaards avdelinger for Forskning og utvikling og Forretningsutvikling, og har også hatt forretningsansvaret for selskapets Finkjemiområde siden 2013.

Kjersti Løken Stavrum

Kjersti Løken Stavrum

Kjersti Løken Stavrum er konferansier på Østfoldkonferansen 2018. Hun er i dag administrerende direktør i Stiftelsen Tinius. Løken Stavrum har lang erfaring fra norsk presse, og har blant annet jobbet som generalsekretær i Norsk Presseforbund, og hatt en rekke redaktørroller i blant annet Aftenposten. Hun har også jobbet som avdelingsdirektør for kommunikasjon i NHO.

Trine Moe

Trine Moe er prosjektleder for Partnerskapet Næringsriket Østfold.

Siv Henriette Jacobsen

sivjac150Siv Henriette Jacobsen (Ap) er fylkesvaraordfører i Østfold fylkeskommune, leder av konferansestyret og leder av Næringsriket Østfold.

Foto: Østfold fylkeskommune

Roy Freddy Andersen

royfa150Roy Freddy Andersen er prosjektleder for Mulighetsriket Østfold.

Foto: Østfold fylkeskommune