Konferansestyret

Østfoldkonferansen samler hvert år omtrent 300 deltakere fra både det offentlige og private Østfold. Østfoldkonferansen er en møteplass for fremtredende representanter for næringslivet, utdannings- og kompetansemiljøene, ordførere, rådmenn, fylkespolitikere, fylkesmannen og den øvrige statlige administrasjonen samt Østfolds stortingsrepresentanter.

Konferansestyret for 2017

Siv Henriette Jacobsen, Østfold fylkeskommune (leder)
Simen Nord, Østfold fylkeskommune 
Elin Tvete, Østfold fylkeskommune 
Kjersti Gram Andersen, Fylkesmannen i Østfold 
Stein Erik Lauvås, Stortinget 
Trond Edvardsen, Stiftelsen Østfoldforskning (HIØ, NMBU og STØ) 
Inger-Lise Skartlien, KS Østfold
Roald Guldbransen, NHO Østfold 
Ulf Lervik, LO Østfold