Konferansestyret

Østfoldkonferansen samler hvert år omtrent 300 deltakere fra både det offentlige og private Østfold. Østfoldkonferansen er en møteplass for fremtredende representanter for næringslivet, utdannings- og kompetansemiljøene, ordførere, rådmenn, fylkespolitikere, fylkesmannen og den øvrige statlige administrasjonen samt Østfolds stortingsrepresentanter.

Konferansestyret for 2018

Siv Henriette Jacobsen, Østfold fylkeskommune (leder)
Simen Nord, Østfold fylkeskommune
Johan Edvard Grimstad, Senterpartiet
Tove Horvei Bredal, Næringslivets hovedorganisasjon
Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Høgskolen i Østfold
Ulf Lervik, LO Østfold
Karsten Butenschøn, Fylkesmannen i Østfold
Thor Reidar Hals, Askim kommune
Morgan Pettersen, Sarpsborg Nærigsforening