Kontakt

Spørsmål om konferansen kan rettes til:
Siv Henriette Jacobsen, konferansestyrets leder
Epost: sivjac@ostfoldfk.no, telefon: 48 26 70 61

Anne-Lise Kristoffersen, sekretariatssjef
Epost: annkri11@ostfoldfk.no, telefon: 69 11 74 10/41 60 99 47

Spørsmål om påmelding og praktiske forhold rettes til:
Margrethe Corneliussen, konsulent
Epost: marcor1@ostfoldfk.no, telefon: 69 11 74 04/ 90 68 32 05