Program

Sted: Quality Hotel Sarpsborg

Konferansier: Kjersti Løken Stavrum

16. januar 2018
Mulighetsriket – attraktivitet og næringsutvikling
10.00 Utstilling: Østfoldmat – innovativ utvikling
Liste over utstillere
10.30 Registrering
11.15 Lunsj
12.00 Velkommen til Østfoldkonferansen 2018
Siv Henriette Jacobsen, leder av konferansestyret
12.10 Østfolds unike mulighet 
Hva tenker folk i og utenfor fylket når de hører «Østfold»? Hvilke assosiasjoner gir fylket vi bor i? Meningene om Østfolds omdømme er mange, men hva er egentlig fakta? I fjor fikk kommunikasjonsbyrået Apeland AS i oppdrag å lage en nullpunktmåling. 
Administrerende direktør Ole Christian Apeland forteller hva han fant – og hvilke muligheter målingen viser at vi har.
  Avspark: Mulighetsriket Østfold 
Slik skal Østfold bli mer synlig i 2018, og i årene som kommer. 
Presentasjon av markedsføringsprosjektet
Roy Freddy Andersen, prosjektleder for Mulighetsriket Østfold
  Slik blir Østfold en attraktiv næringsregion 
Ivar Søvold er investor – og har jobbet med gründere og etableringer i over 20 år. Her er hans råd for å gjøre Østfold enda mer attraktivt.
  Næringsriket Østfold – Nyttige tips for en næringsvennlig kommune
Trine Moe, prosjektleder for Partnerskapet Næringsriket Østfold
Gina Finsrud, prosjektleder Nettverk for kompetansetilflytting
13.40 Pause
14.05
 
Framtidens kommuner og regioner
Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister
14.40 Hva bør Østfolds kommuner ha på dagsorden?
Paneldebatt med Jan Tore Sanner, kommunal og moderniseringsminister, Thor Hals, ordfører i Askim, Eivind Norman Borge, ordfører på Hvaler, Hanne Tollerud, ordfører i Moss og Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad
 

Tilpasnings- og endringsdyktighet – gode eksempler fra inn – og utland 

Lokal mat som motor for attraktivitet
Valdres er kjent for sin satsing på lokal mat.
Solbjørg Kvålshaugen fra Den Norske Turistforening Fondsbu er primus motor i dette arbeidet. Hun gir oss innblikk i hvordan maten spiller en viktig rolle for kultur- og besøksnæring i Valdres.

You cannot discover new oceans unless you have the courage to lose sight of the shore
Jan Meijsen, strategisk informasjonsrådgiver ved Molenwaard kommune i Nederland, forteller om endringsprosesser innen digitalisering.

 

 

Annerledes – og attraktiv
Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold tiltrekker seg studenter fra hele verden.
Serge Patrick von Arx, professor og kunstnerisk leder for scenografi, Høgskolen i Østfold, forteller hva som har gjort akademiet så attraktivt.
 16.00  Pause
 16.25 Slik bygger du omdømme for din bedrift
Elise Landa Omsland, engasjert omdømmebygger innen synlig og digitalt lederskap,  forteller deg hvordan du kan bygge nettverk og godt omdømme via digitale og sosiale kanaler.
  Attraktivitet i natur og kultur
Hva kan vi lære av naturen? Hva tiltrekker, og hva er fordelen ved å holde sammen?
Dag Hessen, professor ved Universitetet i Oslo
 17.15 Oppsummering av dagen og slutt
Enkel mat ved utgangen
 18.45 Middag på Inspiria Science Center                   

 

17. januar 2018
Innovasjon og omstilling
08.30 Utstilling: Teknologi og digitalisering
Liste over utstillere
08.45 Kunngjøring av årets Østfoldtalent
Lars Pedersen Due, juryleder

09.00

 

Nye partnerskap for omstilling
Næringslivet er i omstilling. Velferdsstaten er under press. Radikal innovasjon er nødvendig for å ta i bruk smarte, grønne løsninger i bedrifter og i offentlig sektor. Da må vi slippe til utfordrerne.
Mona Skaret, direktør for privat og offentlig Innovasjon i Innovasjon Norge, viser hvordan de beste bevisst tar vi  bruk kompetansen og drivkraften som ligger i oppstartselskapene, de ansatte og brukerne for å fornye seg raskt nok.

 

 

Den fjerde industrielle revolusjon
Thomas Borgen er født og oppvokst i Fredrikstad. Nå er han konserndirektør i Danske Bank i København med 662 filialer i 15 land – med 21 500 fulltidsansatte. Hvordan ser han for seg morgendagens næringsliv?

 

 

Den fjerde industrielle revolusjon – morgendagens utfordringer
Samtale mellom Thomas Borgen, Mona Skaret, Gisle L. Johansen, innovasjonsdirektør Borregaard og Heidi Svendsen, styreleder i Viken tenkologiklynge og administrerende direktør i SEW Eurodrive.
Samtalen ledes av Kjersti Løken Stavrum
 10.10 Pause
 10.35 Slik blir du best innen tjenesteinnovasjon – gode råd fra Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold er en av fylkets største arbeidsplasser. Sykehuset samarbeider med næringslivet om å utvikle løsninger og tjenester som gir bedre pasientbehandling, mer effektive arbeidsprosesser og samtidig økt næringsutvikling. 
Innovasjonssjef Ingunn Olsen forteller hvordan sykehuset har blitt ledende innen tjenesteinnovasjon og hvordan dette kan komme hele Østfold til gode.

 

 

Privat eller offentlig? Ja, takk, begge deler!
Dignio er en viktig leverandør av nye velferdsteknologiske løsninger til en rekke norske kommuner. Løsningene skal både forenkle oppfølgingen og øke brukernes livskvalitet og trygghet.
Lars Dahle, administrerende direktør i Dignio, gir oss perspektiver på hvordan helsesamarbeid mellom offentlige og private aktører fungerer
 11.20 Pause
 11.45 Fra ord til handling
Stormberg har høstet mye anerkjennelse for måten selskapet har omsatt begreper som «inkludering» og «bærekraft» til praktisk handling.
Steinar J. Olsen, gründer og daglig leder i Stormberg, forteller hva denne filosofien har ført til.
  Hvordan griper vi mulighetene?
Østfoldambassadørene fra prosjektet Mulighetsriket – visjoner for framtidens Østfold
  Siste nytt fra Østfold!
Nyhetsoppleser Roald Gulbrandsen, regiondirektør i NHO Østfold, informerer om siste nytt fra næringslivet
  Oppsummering og avslutning av konferansen
 13.00 Lunsj
   

Se foredrag fra Østfoldkonferansen 2017