Konferansestyret

Østfoldkonferansen samler hvert år omtrent 300 deltakere fra både det offentlige og private Østfold. Østfoldkonferansen er en møteplass for fremtredende representanter for næringslivet, utdannings- og kompetansemiljøene, ordførere, rådmenn, fylkespolitikere, fylkesmannen og den øvrige statlige administrasjonen samt Østfolds stortingsrepresentanter.

Konferansestyret for 2018

Siv Henriette Jacobsen, Østfold fylkeskommune (leder)
Alf Martin Ulven, Østfold fylkeskommune
Johan Edvard Grimstad, Senterpartiet
Tove Horvei Bredal, Næringslivets hovedorganisasjon
Jo Ese, Høgskolen i Østfold
Ulf Lervik, LO Østfold
Karoline Fjeldstad, Fylkesmannen i Østfold
Hanne Tollerud, Moss kommune
Anders Johansen, Næringshagen Østfold/Næringsforeningene
Marlene Mathisen, Østfoldambassadør Mulighetsriket