Disse kommer på scenen

PÅ SCENEN

Sofie
Høgestøl

jurist og førsteamanuensis ved universitetet i Oslo
Sofie er kjent for de fleste som USA-kommentator på NRK. Høsten 2020 dekket hun valget i USA hvor hun imponerte med sin gode formidlingsevne og loset seerne gjennom valget på en forståelig måte. Hun er en ettertraktet konferansier og foredragsholder, og ledet i 2022 NHO-konferansen med strålende tilbakemeldinger. Sofie er aktuell med podcasten, Det store bildet, som hun har sammen med Eirik Bergesen. Sofie har en spennende og unik bakgrunn. Hun har en doktorgrad fra Norsk Senter for Menneskerettigheter, og har studert ved prestisjefulle Georgetown og London School of Economics. I 2021 kom hun på Kapital sin 40 under 40 liste.
Foto: Kristoffer Myhre

John
Hammersmark

jurist og førsteamanuensis ved universitetet i Oslo
Hammersmark har bakgrunn som oberstløytnant, og hadde mer enn 23 års tro tjeneste bak seg i Forsvaret når han valgte å slutte i 2015. Frem til 1. mars 2022 hadde han jobben som Direktør for Sikkerhet og beredskap i Norges Rederiforbund. Han jobber nå som foredragsholder, i tillegg til samarbeidet med produksjonsselskapet Seefood som lager Kompani Lauritzen. John Hammersmark begynte på Befalsskole i Hæren som 19-åring, og har videre fullført alle nivådannende skoler i Forsvaret. Av sivil utdanning har han Bachelor i Administrasjon og ledelse. Hammersmark har tjenestegjort på Skjold, på GSV i Kirkenes, i Forsvarets spesialkommando, i Hærstaben og i Forsvarsdepartementet. Han har deltatt i skarpe operasjoner i Bosnia i ett år (97-98) og i Afghanistan fire ganger (2003, 2005, 2008, 2012). Sist som sjef for FSKs operasjoner med utgangspunkt i Kabul. Militært sett har han hovedsakelig drevet med såkalt Jegertjeneste. Det er en type aktivitet som stiller høye krav til prestasjon, utholdenhet, gode holdninger og teamarbeid – hvor både individ og gruppe må fungere og levere, under høy slitasje, stress og motgang. Hans mange års tjeneste i Forsvarets spesialkommando gjør ham i stand til å tilby en rekke betraktninger, refleksjoner og råd rundt hva som skal til for at både individer og samarbeidet mellom dem skal fungere – også når man mislykkes. Lærdommene er relevante overalt.
Foto: Matti Bernitz

Kimiya
Sajjadi

CEO og grunnlegger i
Big Enough Global
Hun er kåret til en av Dagens Næringslivs 30 lederstjerner under 30 år og har allerede rukket å hjelpe over 60 virksomheter i privat og offentlig sektor i det å lykkes med mangfold og inkludering. Kimiya studerte juss i 2.5 år før hun valgte å satse på gründerlivet. I dag er hun styremedlem i ett selskap i tillegg til å være skribent for E24 sin ledelsesspalte.
Foto: Siv Bjelland

Cornelia
Bjørke-Hill

konferansier for Østfoldkonferansen og Head of Group Communications and PR i Simployer
Cornelia har vært i Simployer siden 2016. Hun har 15+ års erfaring som kringkastingsjournalist og nyhetsleder i nasjonale og lokale medier, som NRK, Radio Norge, TV2 og TVNorge. Hun har hatt flere stillinger i Simployer innen markedsføring og kommunikasjon. Cornelia har en BA i journalistikk fra University of Queensland og MA i radioproduksjon fra Bournemouth University og PR-ledelse og strategisk kommunikasjon ved BI Nydalen.
Foto: Simployer

Elisabeth
Holvik

sjefsøkonom i SpareBank 1 Gruppen
Hun har tidligere jobbet i Norges Bank, Nordea, McKinsey & Company, den svenske banken SEB, og den norske banken BN-Bank. Holvik jobbet som makroøkonom i New York for Nordea fra 1998-1999. Hun sitter i arbeidsutvalget i Senter for Pengepolitikk (CME) på BI og har vært medforfatter av en Norges Bank Watch rapport på oppdrag fra Finansdepartementet. Holvik var med i det rådgivende utvalg for Scheel utvalget i forbindelse med skattereformen og medlem i det regjeringsoppnevnte utvalget «Norge mot 2025». Blant annet sitter hun i styret i Olav Thon Eiendom, Viken Pensjonskasse og Star Seafood. Hun er utdannet Sosialøkonom fra Universitetet i Bergen, med mellomfag i Utviklingsgeografi.  Ved siden av studiene jobbet hun på oppdrettsanlegg i Måløy.
Foto: SpareBank 1 Gruppen

Vegard
Einan

regiondirektør i NHO Viken Oslo
Vegard er ny regiondirektør i NHO Viken Oslo fra 1. februar 2023. Han har bred politisk erfaring og er særlig opptatt av bedriftenes rolle i samfunnet. Han har god kjennskap til næringslivet i regionen og har viktig erfaring fra partssamarbeid på alle nivåer. Einan var statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet for Høyre fra 2019 til 2021. Han var først nestleder og så leder for Parat i YS i perioden 2008 til 2019. Hans erfaring som leder av en arbeidstakerorganisasjon kombinert med arbeidserfaring fra regjeringsapparatet vil være viktig innsikt når han skal stå på for å skape gode løsninger for både lokalsamfunn, bedrifter og deres ansatte i regionen.
Foto: Moment studio

Ulf Lervik

regionleder i LO Østfold
Ulf har bakgrunn som industriarbeider og tillitsvalgt i bedriftsklubb, fagforening, forbund og i LOs lokalorganisasjon. Han har jobbet for LOs kontor i Østfold siden 1999, først med LOs lærlingeaksjon, så som LOs faglige ungdomssekretær og som leder av kontoret fra 2004. Var også regionleder for LO Viken Oslo frem til de gikk tilbake til eget Østfoldkontor fra 1. januar 2023.
Foto: Tom Helgesen, Totalmedia

Nina
Pettersen

CEO i Pretec
Hun har gått gradene i industribedriften Pretec AS. Selskapet startet opp i garasjen til Even Karlsen og Nina ble ansatt nummer to i selskapet. Hun startet med ansvaret for regnskap, lønn og kontordrift i 1990. Mens selskapet vokste seg større, fikk hun stadig flere ansvarsfulle oppgaver tilført i sin rolle.  Januar 2014 tiltrådte hun som daglig leder med ansvaret for 21 ansatte og en omsetning på over 200 millioner kroner. I dag er Pretec en markedsleder i sitt segment. Selskapet har 56 ansatte og har en omsetning på nesten 600 millioner kroner. Pretec AS er en del av Pretec Group og har søsterselskaper i seks land. Gruppen har passert 1 milliard i omsetning, hvor Pretec er det største selskapet. Nina er også styreleder i datterselskapet Galvano Industri AS på Fauske, samt styremedlem i Sarpsborg 08.
Foto: Pretec

Knut
Skogstad

CEO i Flexit
Han har vært toppsjef i Flexit siden 2017, og har vært med å utvikle Flexit i over 20 år.  Selskapet har  i denne perioden vokst seg ti ganger så stort. Knut har jobbet med utvikling og innovasjon mer eller mindre i alle disse årene. Flexit har sitt primærmarked i Norden og Nord Europa, og har fokus på bærekraftige boliger med godt og energieffektivt inneklima. Han er opptatt av teknologiutvikling, nye forretningsmodeller og mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Knut er også styreleder i bransjeorganisasjonen VKE i BNL og har hatt ulike bransjeverv innen standardisering m.m. Han har bakgrunn fra NTH (nå NTNU) innen industriell økonomi.
Foto: Flexit

Kjell Reidar
Mydske

administrerende direktør i Smart Innovation Norway
Han ønsker å gjøre en forskjell med menneskene han møter og har alltid fokus på bærekraftig endring og forbedring. Med mer enn 20 års nasjonal og internasjonal ledererfaring bidrar han til å skape verdier gjennom Lean Thinking, analytiske ferdigheter og solid kompetanse som mentor. Han har en master i organisasjonssosiologi. Kjell Reidar har også erfaring som eier og gründer i Flowit, og som mentor innen forretningsutvikling gjennom Smart Innovation Norway sine programmer for startups og klyngemedlemmer.
Foto: Smart Innovation Norway

Per Øystein
Kivijäri

hovedtillitsvalgt i Kronos Titan
Han har jobbet i Kronos Titan siden 1995 og vært hovedtillitsvalgt siden 2007. Fortsatt kjenner han lysten på å lære noe nytt hver dag. Han var med på oppstarten av BKA gjennom VOX i 2007 ved bedriften og sist fagopplæring kjemiprosess gjennom Kompetanse+ i 2021. Per er utdannet prosesstekniker og jobbet 12 år som prosessoperatør.
Foto: Leiv Martin Green

Tina
Wågønes

daglig leder i NCCE
(Norsk Senter for Sirkulær Økonomi)
NCCE er Norges største næringsklynge innen sirkulærøkonomi. Tina har lang fartstid fra norske teknologibedrifter, med ansvar for teknologiutvikling og internasjonal markeds- og forretningsutvikling. Hun har også erfaring som konsulent, gründer, og som daglig leder i et innovasjonsselskap, og har derfor god kjennskap til de utfordringene små og store bedrifter møter i arbeidet med innovasjon, omstilling og vekst. Tina har en Master of Management fra BI, i tillegg er hun utdannet sivilingeniør fra NTNU.
Foto: NCCE

Stine
Ferguson

bærekraftsansvarlig i Solid
Stine har erfaring fra ulike byggeprosjekt og pre-openingfaser, kommunikasjon, salg, og kommersiell drift av hotell, og vitensenter. Stine var daglig leder av et større eiendomsselskap i Fredrikstad, samtidig som hun etterutdannet seg og gjennomførte masterkurset «Bærekraft i praksis» ved BI rett før hun startet som bærekraftsansvarlig i Solid høsten 2022.  Hun var en del av den store utviklingen og endringen av Fredrikstad sentrum mellom 2015 - 2018, som sentrumsleder.
Foto: Maren Græsdal

Ulf Lervik

Regionleder i LO Østfold
Ulf har bakgrunn som industriarbeider og tillitsvalgt i bedriftsklubb, fagforening, forbund og i LOs lokalorganisasjon. Han har jobbet for LOs kontor i Østfold siden 1999, først med LOs lærlingeaksjon, så som LOs faglige ungdomssekretær og som leder av kontoret fra 2004. Var også regionleder for LO Viken Oslo frem til de gikk tilbake til eget Østfoldkontor fra 1. januar 2023.

Tina
Wågønes

Daglig leder i NCCE
(Norsk Senter for Sirkulær Økonomi)
NCCE er Norges største næringsklynge innen sirkulærøkonomi. Tina har lang fartstid fra norske teknologibedrifter, med ansvar for teknologiutvikling og internasjonal markeds- og forretningsutvikling. Hun har også erfaring som konsulent, gründer, og som daglig leder i et innovasjonsselskap, og har derfor god kjennskap til de utfordringene små og store bedrifter møter i arbeidet med innovasjon, omstilling og vekst. Tina har en Master of Management fra BI, i tillegg er hun utdannet sivilingeniør fra NTNU.

Arild Bjørn
Hansen

adm. dir i SpareBank 1
Østfold Akershus
Arild Bjørn har lang erfaring som toppleder fra regionens finansverden og har vært leder i SpareBank 1 Østfold Akershus siden 2013. Tidligere var han administrerende banksjef i Halden SpareBank, før det jobbet han i DnB og Nordea. Arild Bjørn har en MBA-Siviløkonom fra University of Stirling 1992. Finansnæringen har en viktig rolle i det grønne skiftet. Arild brenner for regionen vår, og er opptatt av hvordan banken kan bidra sammen med kundene, næringslivet og resten av lokalsamfunnet til å skape nye jobber og bærekraftig utvikling i fremtidens Østfold og Follo.
Foto: Jan Larsen

Tord
Hauge

rådgiver kompetanse og
innovasjon i NHO
Tord jobber med kompetanse og utdanningspolitikk på alle utdaningsnivåer i NHO, men med spesielt fokus på feltene høyere yrkesfaglig utdanning, etter- og videreutdanning og innovasjon- og entreprenørskapskompetanse. Han leder, på vegne av partene i arbeidslivet, Nasjonalt Fagskoleråd som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for å gi råd til departementet i spørsmål om høyere yrkesfaglig utdanning i Norge og arbeide med videreutvikling av fagskolesektoren. Sitter også i regjeringens Kompetansepolitiske Råd.
Foto: Moment studio

Arvid
Ellingsen

spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling i LO.
Han har ansvar for høyere utdanning og forskning og har jobbet mye med fremtidig behov for grønn kompetanse. Tidligere har han jobbet i ledelsen i Forskerforbundet og i Universitets- og høyskolerådet. Han er utdannet statsviter fra UiB.
Foto: Privat

Wenche
Revhaug

HR Manager i Kronos Titan
Wenche startet i KRONOS i 2008 med fokus på at organisasjonen skal lykkes sammen; kompetanserettet, utviklingsorientert og bærekraftig. En helt avgjørende suksessfaktor er et solid og godt partssamarbeid med menneskene i sentrum. Kronos Titan bygget verdens første fabrikk for fremstilling av titandioksid-pigmenter i Fredrikstad og dette ble starten på over 100 års kunnskap og erfaring. Basert på norsk teknologi er KRONOS i dag et verdensomspennende konsern med virksomheter i flere land og kunder over hele verden. KRONOS er tilknyttet det lokale industrielle og sirkulære økosystemet på Øra i Fredrikstad.
Foto: Kronos Titan

Per Øystein
Kivijäri

hovedtillitsvalgt i Kronos Titan
Han har jobbet i Kronos Titan siden 1995 og vært hovedtillitsvalgt siden 2007. Fortsatt kjenner han lysten på å lære noe nytt hver dag. Han var med på oppstarten av BKA gjennom VOX i 2007 ved bedriften og sist fagopplæring kjemiprosess gjennom Kompetanse+ i 2021. Per er utdannet prosesstekniker og jobbet 12 år som prosessoperatør.
Foto: Leiv Martin Green

Mette
Veiby

adm. dir. i Follo Futura Holding
Hun har lang erfaring innen ledelse og sosial bærekraft. Bedriften hun leder har de siste 20 årene vært blant landet beste Arbeids- og Inkluderingsbedrifter. I 2021 ledet hun Follo Futura til nominasjon som årets leanprosjekt i Norge. Veiby er utdannet siviløkonom og har praktiskpedagogisk utdanning. Hun er sertifisert innenfor karriereveiledning og rekruttering. Selskapets samfunnsoppdrag er å bidra til å inkludere mennesker i arbeidslivet. Arbeid gir ringvirkninger til god helse og økt livskvalitet samtidig som det gir gode ringvirkninger for en bærekraftig samfunnsutvikling. Vår misjon er mennesker i jobb og forretningsideen er skreddersydde jobbløsninger. Follo Futura Holding AS eier Follo Futura AS, Stepp Inn AS og Opplæringskontoret i Follo AS. Felles for selskapene er at de er sosiale entreprenører og jobber med å få mennesker i jobb eller utdanning.
Foto: Follo Futura Holding

Jens
Mellquist

daglig leder i Askim Mekaniske Verksted
Han har bakgrunn fra handel og MAXBO/Løvenskioldsystemet før han i 1997 startet i Breivik Holding med ansvar for selskapets byggevaresatsning. Gjennom årenes løp har Jens hatt større og mindre roller i selskaper som Breivik holding har ervervet, innen industri, bil, helse og eiendom. Ved oppkjøp av Askim Mekaniske Verksted (AMV) i 2015 tok Jens formelt over som daglig leder for industridelen av Breivik Holding, og er medlem av ledergruppen i holdingselskapet. Av utdanning har Jens fagbrev, og er veldig stolt av det! AMV er Askims eldste bedrift som fortsatt er i operativ, etablert i 1899, tradisjonelt mekanisk verksted på 5000 kvm på Sekkelsten. Bedriften har 45 ansatte fordelt på industriservice, byggkonstruksjon, mekanisk/plateverksted samt cnc maskinering. AMV bygger også opp et kompetansesenter for sveis og sveiseteknisk utstyr i det som skal bli Østlandets beste kompetansesenter. Selskapets kundeportefølje strekker seg fra kloakkrenseanlegg til noen av Norges største billedkunstnere. AMV er eiet 100% lokalt av Breivik Holding AS og inngår i konsern sammen med bla Bilbutikk1 AS.
Foto: Jonas Ingstad

Solveig
Helene Olsen

adm. dir. i Follo Futura Holding
Solveig Helene Olsen, fylkeskommunedirektør for nye Østfold Fylkeskommune (fra 1. januar 2024)Hun er i dag prosjektleder frem mot overgangen til nyetablerte Østfold Fylkeskommune der hun tiltrer stillingen som fylkeskommunedirektør 1. januar 2024. Tidligere har hun vært fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune og fylkesdirektør for opplæring i gamle Østfold fylkeskommune. Solveig er bosatt på Jeløya i Moss. Hun er utdannet i Master of Arts fra Universitetet i Oslo og University of Warwick, England, videre har hun praktisk pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Østfold og videreutdanning i ledelse fra BI. Hun har tidligere arbeidet som prosjektleder og som lærer og leder i videregående skole.
Foto: Hallvard Mørk Tvete

Sindre
Martinsen-Evje

fylkesordførerkandidat (AP) Østfold Fylkeskommune
Han er ordfører i Sarpsborg kommune på sin tredje periode (12 år). Nå er han også fylkesordførerkandidat for Østfold Arbeiderparti og leder av Østfold Arbeiderparti. Han sitter i styret for «Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold», er utdannet jurist, og har permisjon fra Skatteetaten som skattejurist. Sindre stiller som fylkesordfører kandidat fordi han harr trua på Østfold. Vi skal ikke bare gå tilbake til det gamle fylket slik det var. Vi skal bygge det nye Østfold sammen. Ett fylke som har framtida foran seg. Østfold er fylt av store muligheter. Vi har et variert og spennende næringsliv med verdensledende bedrifter som vi skal være stolte av.
Foto: Studio S

Thor
Hals

fylkesordførerkandidat (H) Østfold Fylkeskommune
Han er gruppeleder i Indre Østfold kommune. Tidligere har han, i daværende Askim kommune, vært ordfører (2011 – 2020) og varaordfører (2007-2011). Thor har mye erfaring og lang fartstid fra sin tid i politikken hvor han gjorde sin inntreden i 1999. I det private næringslivet jobbet han hos Neumann Bygg AS.
Foto: Privat

Heidi Solstad Svensen

Administrerende direktør i SEW-EURODRIVE
Heidi har mer enn 30 års arbeidserfaring fra industrien, 25 år i internasjonale selskaper. SEW er et tysk produksjonsselskap med hovedkontor i Bruchsal i Tyskland, de er en verdensledende produsent av produkter og systemer til industriautomatisering. I Norge holder SEW til på Solgaard Skog i Moss. Heidi startet sin jobbkarriere som fagarbeider hos Peterson & Sønn. Hun har et stort engasjement for norsk industri. Heidi bryr seg og lar seg lett engasjere, noe som gjenspeiles i alt arbeidet hun legger ned i styreverv, blant annet i Viken Teknologiklynge, NHO Viken Oslo, Mosseregionens Næringsutvikling og Moss Industri- og Næringsforening. Selv om hun aldri har jobbet i sin hjemby er hun skikkelig Fredrikstad patriot - hun sitter i styret til Stjernen Hockey Elite, i år gratulerer hun sarpingene med sluttspillet og heier på Østfold!
Foto: SEW-EURODRIVE

Fredrik
Andresen

CEO i Batteriretur®
Familiemann, entrepreneur og ekstremt interessert i batterier, utvikling av ny teknologi og bil. Videre er mennesker og det å gi folk en sjanse en viktig driver for Fredrik, noe som man ser i virksomhetene han leder. Han har brukt det siste tiåret på å jobbe tett med batteri og bilindustrien, og har bidratt tungt til å etablere en Europeisk Batteri industri med Norge som en av driverne. Batteriretur® og relasjonen til batteri og bilprodusenter ga igjen muligheten for å etablere det
norsk-svenske samarbeidet, Hydrovolt, for å lukke kretsløpet for batterier i verdens ledende elbilmarked. Nå som nettopp kretsløpet er lukket i Norge ser Fredrik og Batteriretur® på ytterligere utvikling og hvordan eksportere det han kaller den norske batterihåndteringsmodellen globalt.
Foto: Batteriretur

Johan Edvard
Grimstad

leder av Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold og Fylkesråd for næring og tannhelse (Sp)
Johan Edvard var tidligere nestleder i næring- og kulturkomiteen i Østfold og har før det to perioder i formannskapet i Råde. Han har ellers en variert bakgrunn yrkesmessig med alt fra arrangements-bransjen, bistand, frivillige organisasjoner, markedsføring og til eiendom. Han er siv.øk. fra NHH med agronom, kultur og samfunn og ledelse som tilleggsutdanninger.
Foto: MRB

Thor
Hals

fylkesordførerkandidat (H) Østfold Fylkeskommune
Han er gruppeleder i Indre Østfold kommune. Tidligere har han, i daværende Askim kommune, vært ordfører (2011 – 2020) og varaordfører (2007-2011). Thor har mye erfaring og lang fartstid fra sin tid i politikken hvor han gjorde sin inntreden i 1999. I det private næringslivet jobbet han hos Neumann Bygg AS.
Foto: Privat

Heidi Solstad Svensen

Administrerende direktør i SEW-EURODRIVE
Heidi har mer enn 30 års arbeidserfaring fra industrien, 25 år i internasjonale selskaper. SEW er et tysk produksjonsselskap med hovedkontor i Bruchsal i Tyskland, de er en verdensledende produsent av produkter og systemer til industriautomatisering. I Norge holder SEW til på Solgaard Skog i Moss. Heidi startet sin jobbkarriere som fagarbeider hos Peterson & Sønn. Hun har et stort engasjement for norsk industri. Heidi bryr seg og lar seg lett engasjere, noe som gjenspeiles i alt arbeidet hun legger ned i styreverv, blant annet i Viken Teknologiklynge, NHO Viken Oslo, Mosseregionens Næringsutvikling og Moss Industri- og Næringsforening. Selv om hun aldri har jobbet i sin hjemby er hun skikkelig Fredrikstad patriot - hun sitter i styret til Stjernen Hockey Elite, i år gratulerer hun sarpingene med sluttspillet og heier på Østfold!
Foto: SEW-EURODRIVE
00
Velkommen
Velkommen til Østfoldkonferansen 2023 ved Johan Edvard Grimstad, leder for Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold og dagens konferansier, Cornelia Bjørke-Hill, Head of Group Communications and PR i Simployer.
SKOLESAMARBEID
Når du kommer møtes du av elever fra St. Olav videregående skole, salg - og service, som vil være en stor del av vertskapet på konferansen. Blomsterdekoratørlinjen ved Kalnes videregående skole vil gjennom konferansedagen produsere takkeblomster, de vil også ha pyntet scenen og bordene. Elever fra Greåker videregående skole, musikk, dans og drama- linjen, vil "jazze" for oss underveis i konferansen, og ikke minst på AfterWork!
Del 1
Vi og verden
Verden rundt oss er mer urolig enn noen gang med krig i Europa, energi og leverandørutfordringer samt et uforutsigbart marked for mange. Hvordan påvirker dette bedrifter og arbeidsplasser i Østfold og Follo? Hvordan bør vi jobbe sammen og hvilke muligheter bør vårt næringsliv gripe nå?
Her møter du:
- Sofie Høgestøl, jurist og
førsteamanuensis ved UiO.
- Elisabeth Holvik, Sjefsøkonom
i SpareBank 1 Gruppen.
- Vegard Einan, regiondirektør
i NHO Viken Oslo.
- Ulf Lervik, regionleder i
LO Østfold .
- Nina Pettersen,
CEO i Pretec .
- Knut Skogstad, CEO i Flexit.
- Kjell Reidar Mydske, administrerende direktør i Smart
Innovation Norway.
- John Hammersmark, foredragsholder, kjent som Kapteinen
i Kompani Lauritzen.
Østfoldkonferanse 2022 - Bli med på konferansen i 2023!
Del2
Grønn konkurransekraft
Både global klimapolitikk og raskere teknologiutvikling endrer rammebetingelsene for norsk næringsliv. Hvilke muligheter ligger i det grønne skiftet? Vi tar tempen på utvikling av grønn konkurransekraft i vår region. Hør hvordan finansnæringen kan være katalysator for grønn omstilling og kompetanseløftet som skal til for å komme dit.
Her møter du:
- Tina Wågønes, daglig leder
i NCCE (Norsk Senter for
Sirkulær Økonomi).
- Stine Ferguson, bærekraftsansvarlig
i Solid.
- Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør i SpareBank 1
Østfold Akershus.
- Tord Hauge, rådgiver
kompetanse og innovasjon i NHO.
- Arvid Ellingsen, spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling i LO.
- Wenche Revhaug, HR Manager
i Kronos Titan.
- Per Øystein Kivijäri,
hovedtillitsvalgt i Kronos Titan.
Del2
Grønn konkurransekraft
Både global klimapolitikk og raskere teknologiutvikling endrer rammebetingelsene for norsk næringsliv. Hvilke muligheter ligger i det grønne skiftet? Vi tar tempen på utvikling av grønn konkurransekraft i vår region. Hør hvordan finansnæringen kan være katalysator for grønn omstilling og kompetanseløftet som skal til for å komme dit.
Her møter du:
- Tina Wågønes, daglig leder
i NCCE (Norsk Senter for
Sirkulær Økonomi).
- Stine Ferguson, bærekraftsansvarlig
i Solid.
- Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør i SpareBank 1
Østfold Akershus.
- Tord Hauge, rådgiver
kompetanse og innovasjon i NHO.
- Arvid Ellingsen, spesialrådgiver i
samfunnspolitisk avdeling i LO.
- Wenche Revhaug, HR Manager
i Kronos Titan.
- Per Øystein Kivijäri,
hovedtillitsvalgt i Kronos Titan.
Del3
Inkluderende arbeidsliv
Hvordan kan systematisk arbeid med inkludering bidra til å løse bedriftenes behov for kompetanse, arbeidskraft og samtidig til å redusere utenforskap? Hva er oppskriften på en inkluderende arbeidsplass for å øke verdiskaping? I urolige tider kan bedriftenes fokus på samarbeid, engasjement og motivasjon utgjøre en stor forskjell! Hvordan kan du som leder jobbe for å sikre fortsatt godt engasjement og motiverte ansatte i din bedrift?
Her møter du:
- Kimiya Sajjadi, CEO og
grunnlegger av
Big Enough Global.
- Mette Veiby, administrerende
direktør og Follo Futura Holding.
- Jens Mellquist, daglig leder
i Askim Mekaniske Verksted
.
Del4
Næringslivets region
Østfold og Follo som næringslivets region. Om forventninger til ny(e) fylkeskommune(r), samarbeid på tvers av fylkesgrenser og hvordan det rigges for næringsutvikling.
Her møter du:
- Solveig Helene Olsen, fylkeskommunedirektør i Nye Østfold Fylkeskommune (fra 1.1.2024).
- Sindre Martinsen-Evje, fylkesordførerkandidat (Ap) til nye Østfold Fylkeskommune.
- Thor Hals, fylkesordførerkandidat (H)
til nye Østfold Fylkeskommune.
- Heidi Solstad Svensen, Administrerende direktør i SEW-EURODRIV.
- Fredrik Andresen,
CEO i Batteriretur®..
Her kommer også bedrifter som vil stille spørsmål til kandidatene om fylkeskommunens rolle.
DelXX
Inspirasjon, Wrap Up og AfterWork
Her jobbes det med et engasjerende avslutningsinnlegg. Hvem som skal stå for dette avslører vi om ikke altfor lenge - det er bare å glede seg til det og til påfølgende AfterWork i hotellbaren!
Billett - Icon
Billett— 1.490 kr