Østfoldkonferansen 2023

00
Velkommen
Østfoldkonferansen anno 2023 åpnes av samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård. Videre ønskes vi velkommen av konferansier, Cornelia Bjørke-Hill som til vanlig er kommunikasjonsdirektør i Simployer. Hun vil lede oss gjennom konferansen.
SKOLESAMARBEID
Når du kommer møtes du av elever fra St. Olav videregående skole, salg - og service- og reiselivslinjen, som vil være en stor del av vertskapet på konferansen. Blomsterdekoratørlinjen ved Kalnes videregående skole vil gjennom konferansedagen produsere takkeblomster, de vil også ha pyntet scenen og bordene. Elever fra Greåker videregående skole, musikklinjen, vil "jazze" for oss underveis i konferansen, og ikke minst på AfterWork!
Del 1
Vi og verden
Verden rundt oss er mer urolig enn noen gang med krig i Europa, energi og leverandørutfordringer samt et uforutsigbart marked for mange. Hvordan påvirker dette bedrifter og arbeidsplasser i Østfold og Follo? Hvordan bør vi jobbe sammen og hvilke muligheter bør vårt næringsliv gripe nå?
Her møter du:
- Sofie Høgestøl, jurist og
førsteamanuensis ved UiO.
- Elisabeth Holvik, Sjefsøkonom
i SpareBank 1 Gruppen.
- Vegard Einan, regiondirektør
i NHO Viken Oslo.
- Ulf Lervik, regionleder i
LO Østfold .
- Nina Pettersen,
CEO i Pretec .
- Knut Skogstad, CEO i Flexit.
- Kjell Reidar Mydske, administrerende direktør i Smart
Innovation Norway.
- John Hammersmark, foredragsholder, kjent som Kapteinen
i Kompani Lauritzen.
Østfoldkonferanse 2022 - Bli med på konferansen i 2023!
Del2
Grønn konkurransekraft
Både global klimapolitikk og raskere teknologiutvikling endrer rammebetingelsene for norsk næringsliv. Hvilke muligheter ligger i det grønne skiftet? Vi tar tempen på utvikling av grønn konkurransekraft i vår region. Hør hvordan finansnæringen kan være katalysator for grønn omstilling og kompetanseløftet som skal til for å komme dit.
Her møter du:
- Tina Wågønes, daglig leder
i NCCE (Norsk Senter for
Sirkulær Økonomi).
- Solveig Egeland, kunstnerisk og
visjonær leder i Håpets katedral.
- Stine Ferguson, bærekraftsansvarlig
i Solid.
- Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør i SpareBank 1
Østfold Akershus.
- Tord Hauge, rådgiver
kompetanse og innovasjon i NHO.
- Arvid Ellingsen, spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling i LO.
- Wenche Revhaug, HR Manager
i Kronos Titan.
- Per Øystein Kivijäri,
hovedtillitsvalgt i Kronos Titan.
- Johan Edvard Grimstad, leder i Partnerskap for Næringsutvikling
i Østfold.
- Trine Moe, prosjektleder i Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold.
Del2
Grønn konkurransekraft
Både global klimapolitikk og raskere teknologiutvikling endrer rammebetingelsene for norsk næringsliv. Hvilke muligheter ligger i det grønne skiftet? Vi tar tempen på utvikling av grønn konkurransekraft i vår region. Hør hvordan finansnæringen kan være katalysator for grønn omstilling og kompetanseløftet som skal til for å komme dit.
Her møter du:
- Tina Wågønes, daglig leder
i NCCE (Norsk Senter for
Sirkulær Økonomi).
- Solveig Egeland, kunstnerisk
og visjonær leder iHåpets katedral.
- Stine Ferguson, bærekraftsansvarlig
i Solid.
- Arild Bjørn Hansen, administrerende direktør i SpareBank 1
Østfold Akershus.
- Tord Hauge, rådgiver
kompetanse og innovasjon i NHO.
- Arvid Ellingsen, spesialrådgiver i
samfunnspolitisk avdeling i LO.
- Wenche Revhaug, HR Manager
i Kronos Titan.
- Per Øystein Kivijäri,
hovedtillitsvalgt i Kronos Titan.
- Johan Edvard Grimstad, leder i Partnerskap for Næringsutvikling
i Østfold.
- Trine Moe, prosjektleder i Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold.
Del3
Inkluderende arbeidsliv
Hvordan kan systematisk arbeid med inkludering bidra til å løse bedriftenes behov for kompetanse, arbeidskraft og samtidig til å redusere utenforskap? Hva er oppskriften på en inkluderende arbeidsplass for å øke verdiskaping? I urolige tider kan bedriftenes fokus på samarbeid, engasjement og motivasjon utgjøre en stor forskjell! Hvordan kan du som leder jobbe for å sikre fortsatt godt engasjement og motiverte ansatte i din bedrift?
Her møter du:
- Kimiya Sajjadi, CEO og
grunnlegger av
Big Enough Global.
- Mette Veiby, administrerende
direktør og Follo Futura Holding.
- Jens Mellquist, daglig leder
i Askim Mekaniske Verksted
.
Del4
Næringslivets region
Østfold og Follo som næringslivets region. Om forventninger til ny(e) fylkeskommune(r), samarbeid på tvers av fylkesgrenser og hvordan det rigges for næringsutvikling.
Her møter du:
- Solveig Helene Olsen, fylkeskommunedirektør i Nye Østfold Fylkeskommune (fra 1.1.2024).
- Sindre Martinsen-Evje, fylkesordførerkandidat (Ap) til nye Østfold Fylkeskommune.
- Thor Hals, fylkesordførerkandidat (H)
til nye Østfold Fylkeskommune.
- Josef Filtvedt,
CEO i Dynatec Group.
- Heidi Solstad Svensen, Administrerende direktør i SEW-EURODRIV.
- Fredrik Andresen,
CEO i Batteriretur®..
XX
Inspirasjon, Wrap Up og AfterWork
Sist, men ikke minst. Er det en stor glede å presentere en av landets mest ettertraktede foredragsholdere. Han skal snakke om hva det er som gjør at noen bedrifter lykkes og andre ikke. Få, om noen, har bedre oversikt over hva som skaper engasjerte medarbeidere og god bedriftskultur, eller KulTur som han kaller det. Han har kartlagt over 700 bedrifter i privat og offentlig sektor.  Dette er et foredrag du ikke vil gå glipp av. Videre rundes Østfoldkonferansen av med en kort WrapUp før vi går rett over gangen til påfølgende AfterWork i hotellbaren.
Her møter du:
- Sigurd Granmark,
foredragsholder.

Innledere 2023

Jon-Ivar Nygård

samferdselsminister
Jon-Ivar ble valgt inn på Stortinget, og har vært samferdselsminister i Jonas Gahr Støres regjering siden den tiltro etter valget i 2021. Han ble ordfører i Fredrikstad i 2011 og gjenvalgt som ordfører i 2015 og 2019. Han har vært folkevalgt i Fredrikstad siden 1993. Fra 2013-2017 var han varerepresentant nr. 6 til Stortinget. Jon-Ivar er utdannet ved Høgskolen i Østfold og Universitetet i Oslo med hovedfag statsvitenskap, grunnfag sosialøkonomi og grunnfag historie.
Foto: Stortinget

Sofie
Høgestøl

jurist og førsteamanuensis ved universitetet i Oslo
Sofie er kjent for de fleste som USA-kommentator på NRK. Høsten 2020 dekket hun valget i USA hvor hun imponerte med sin gode formidlingsevne og loset seerne gjennom valget på en forståelig måte. Hun er en ettertraktet konferansier og foredragsholder, og ledet i 2022 NHO-konferansen med strålende tilbakemeldinger. Sofie er aktuell med podcasten, Det store bildet, som hun har sammen med Eirik Bergesen. Sofie har en spennende og unik bakgrunn. Hun har en doktorgrad fra Norsk Senter for Menneskerettigheter, og har studert ved prestisjefulle Georgetown og London School of Economics. I 2021 kom hun på Kapital sin 40 under 40 liste.
Foto: Kristoffer Myhre

John
Hammersmark

foredragsholder, kjent som Kapteinen i Kompani Lauritzen
Hammersmark har bakgrunn som oberstløytnant, og hadde mer enn 23 års tro tjeneste bak seg i Forsvaret når han valgte å slutte i 2015. Frem til 1. mars 2022 hadde han jobben som Direktør for Sikkerhet og beredskap i Norges Rederiforbund. Han jobber nå som foredragsholder, i tillegg til samarbeidet med produksjonsselskapet Seefood som lager Kompani Lauritzen. John Hammersmark begynte på Befalsskole i Hæren som 19-åring, og har videre fullført alle nivådannende skoler i Forsvaret. Av sivil utdanning har han Bachelor i Administrasjon og ledelse. Hammersmark har tjenestegjort på Skjold, på GSV i Kirkenes, i Forsvarets spesialkommando, i Hærstaben og i Forsvarsdepartementet. Han har deltatt i skarpe operasjoner i Bosnia i ett år (97-98) og i Afghanistan fire ganger (2003, 2005, 2008, 2012). Sist som sjef for FSKs operasjoner med utgangspunkt i Kabul. Militært sett har han hovedsakelig drevet med såkalt Jegertjeneste. Det er en type aktivitet som stiller høye krav til prestasjon, utholdenhet, gode holdninger og teamarbeid – hvor både individ og gruppe må fungere og levere, under høy slitasje, stress og motgang. Hans mange års tjeneste i Forsvarets spesialkommando gjør ham i stand til å tilby en rekke betraktninger, refleksjoner og råd rundt hva som skal til for at både individer og samarbeidet mellom dem skal fungere – også når man mislykkes. Lærdommene er relevante overalt.
Foto: Matti Bernitz

Kimiya
Sajjadi

CEO og grunnlegger i
Big Enough Global
CEO og grunnlegger i Big Enough Global. Hun er kåret til en av Dagens Næringslivs 30 lederstjerner under 30 år og har allerede rukket å hjelpe over 60 virksomheter i privat og offentlig sektor i det å lykkes med mangfold og inkludering. Hun har utviklet e-læring i mangfoldsledelse, og utarbeidet to kurs for Nki nettstudier på mangfold og inkludering. Kimiya studerte juss i 2.5 år før hun valgte å satse på gründerlivet. I dag er hun også styremedlem i ett selskap, i tillegg til å være skribent for E24 sin ledelsesspalte.
Foto: Siv Bjelland

Sigurd Granmark

foredragsholder
Sigurd er en av landets mest ettertraktede foredragsholdere. Han inspirerer medarbeidere og ledere til å bli bedre. Siden han sluttet som leder av Adidas-gruppen, har han kartlagt over 700 organisasjoner i privat og offentlig sektor. Hva gjør at noen organisasjoner, utøvere, ansatte og lag alltid klarer å gjenskape de gode resultatene? Få, om noen, har en bedre oversikt over hva som skaper engasjerte medarbeidere og en god bedriftskultur. Eller KulTur, som han kaller det. Det viser seg at de beste ikke gjør andre ting, men de gjør ting litt annerledes. KulTuren (arbeidsmiljøet og medarbeiderskapet) sitter ikke ”veggene”, men i menneskene. Kan vi skape en arbeidsplass hvor folk har det bedre når de går enn da de kom? Sigurd har også en egen tilnærming til begrepet motivasjon. Han ser det mer som en konsekvens, enn en forutsetning. Medarbeidere som får og tar ansvar, utfører og utvikler jobben sin, som vet sitt eget og organisasjonens mål og som har ledere som går på jobb for å legge til rette for dette, er motiverte. Alle Sigurds foredrag har til felles at de setter mennesket i fokus.
Foto: Privat

Cornelia
Bjørke-Hill

konferansier for Østfoldkonferansen og kommunikasjonsdirektør i Simployer
Cornelia har vært i Simployer siden 2016. Hun har 15+ års erfaring som kringkastingsjournalist og nyhetsleder i nasjonale og lokale medier, som NRK, Radio Norge, TV2 og TVNorge. Hun har hatt flere stillinger i Simployer innen markedsføring og kommunikasjon. Cornelia har en BA i journalistikk fra University of Queensland og MA i radioproduksjon fra Bournemouth University og PR-ledelse og strategisk kommunikasjon ved BI Nydalen.
Foto: Simployer

Elisabeth
Holvik

sjefsøkonom i SpareBank 1 Gruppen
Hun har tidligere jobbet i Norges Bank, Nordea, McKinsey & Company, den svenske banken SEB, og den norske banken BN-Bank. Holvik jobbet som makroøkonom i New York for Nordea fra 1998-1999. Hun sitter i arbeidsutvalget i Senter for Pengepolitikk (CME) på BI og har vært medforfatter av en Norges Bank Watch rapport på oppdrag fra Finansdepartementet. Holvik var med i det rådgivende utvalg for Scheel utvalget i forbindelse med skattereformen og medlem i det regjeringsoppnevnte utvalget «Norge mot 2025». Blant annet sitter hun i styret i Olav Thon Eiendom, Viken Pensjonskasse og Star Seafood. Hun er utdannet Sosialøkonom fra Universitetet i Bergen, med mellomfag i Utviklingsgeografi.  Ved siden av studiene jobbet hun på oppdrettsanlegg i Måløy.
Foto: SpareBank 1 Gruppen

Vegard
Einan

regiondirektør i NHO Viken Oslo
Vegard er ny regiondirektør i NHO Viken Oslo fra 1. februar 2023. Han har bred politisk erfaring og er særlig opptatt av bedriftenes rolle i samfunnet. Han har god kjennskap til næringslivet i regionen og har viktig erfaring fra partssamarbeid på alle nivåer. Einan var statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet for Høyre fra 2019 til 2021. Han var først nestleder og så leder for Parat i YS i perioden 2008 til 2019. Hans erfaring som leder av en arbeidstakerorganisasjon kombinert med arbeidserfaring fra regjeringsapparatet vil være viktig innsikt når han skal stå på for å skape gode løsninger for både lokalsamfunn, bedrifter og deres ansatte i regionen.
Foto: Moment studio

Nina
Pettersen

CEO i Pretec
Hun har gått gradene i industribedriften Pretec AS. Selskapet startet opp i garasjen til Even Karlsen og Nina ble ansatt nummer to i selskapet. Hun startet med ansvaret for regnskap, lønn og kontordrift i 1990. Mens selskapet vokste seg større, fikk hun stadig flere ansvarsfulle oppgaver tilført i sin rolle.  Januar 2014 tiltrådte hun som daglig leder med ansvaret for 21 ansatte og en omsetning på over 200 millioner kroner. I dag er Pretec en markedsleder i sitt segment. Selskapet har 56 ansatte og har en omsetning på nesten 600 millioner kroner. Pretec AS er en del av Pretec Group og har søsterselskaper i seks land. Gruppen har passert 1 milliard i omsetning, hvor Pretec er det største selskapet. Nina er også styreleder i datterselskapet Galvano Industri AS på Fauske, samt styremedlem i Sarpsborg 08.
Foto: Pretec

Knut
Skogstad

CEO i Flexit
Han har vært toppsjef i Flexit siden 2017, og har vært med å utvikle Flexit i over 20 år.  Selskapet har  i denne perioden vokst seg ti ganger så stort. Knut har jobbet med utvikling og innovasjon mer eller mindre i alle disse årene. Flexit har sitt primærmarked i Norden og Nord Europa, og har fokus på bærekraftige boliger med godt og energieffektivt inneklima. Han er opptatt av teknologiutvikling, nye forretningsmodeller og mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Knut er også styreleder i bransjeorganisasjonen VKE i BNL og har hatt ulike bransjeverv innen standardisering m.m. Han har bakgrunn fra NTH (nå NTNU) innen industriell økonomi.
Foto: Flexit

Kjell Reidar
Mydske

administrerende direktør i Smart Innovation Norway
Han ønsker å gjøre en forskjell med menneskene han møter og har alltid fokus på bærekraftig endring og forbedring. Med mer enn 20 års nasjonal og internasjonal ledererfaring bidrar han til å skape verdier gjennom Lean Thinking, analytiske ferdigheter og solid kompetanse som mentor. Han har en master i organisasjonssosiologi. Kjell Reidar har også erfaring som eier og gründer i Flowit, og som mentor innen forretningsutvikling gjennom Smart Innovation Norway sine programmer for startups og klyngemedlemmer.
Foto: Smart Innovation Norway

Tina
Wågønes

daglig leder i NCCE
(Norsk Senter for Sirkulær Økonomi)
NCCE er Norges største næringsklynge innen sirkulærøkonomi. Tina har lang fartstid fra norske teknologibedrifter, med ansvar for teknologiutvikling og internasjonal markeds- og forretningsutvikling. Hun har også erfaring som konsulent, gründer, og som daglig leder i et innovasjonsselskap, og har derfor god kjennskap til de utfordringene små og store bedrifter møter i arbeidet med innovasjon, omstilling og vekst. Tina har en Master of Management fra BI, i tillegg er hun utdannet sivilingeniør fra NTNU.
Foto: NCCE

Solveig Egeland

kunstnerisk og visjonær leder i Håpets katedral
Solveig har lang erfaring innen prosjektledelse i kunst, arkitektur og kultur. Hun er mest kjent for sitt miljøprosjekt Ocean Hope som har engasjert mange og fått oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Siden 2008 har hun vært kunstnerisk leder for 19 ulike installasjoner. Egeland er utdannet arealplanlegger fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet og cand. mag. (med fagene nordisk språk og litteratur og sosiologi) fra universitetet i Bergen og Reykjavik
Foto: Kristin Lidell

Stine
Ferguson

bærekraftsansvarlig i Solid
Stine har erfaring fra ulike byggeprosjekt og pre-openingfaser, kommunikasjon, salg, og kommersiell drift av hotell, og vitensenter. Stine var daglig leder av et større eiendomsselskap i Fredrikstad, samtidig som hun etterutdannet seg og gjennomførte masterkurset «Bærekraft i praksis» ved BI rett før hun startet som bærekraftsansvarlig i Solid høsten 2022.  Hun var en del av den store utviklingen og endringen av Fredrikstad sentrum mellom 2015 - 2018, som sentrumsleder.
Foto: Maren Græsdal

Arild Bjørn
Hansen

adm. dir i SpareBank 1
Østfold Akershus
Arild Bjørn har lang erfaring som toppleder fra regionens finansverden og har vært leder i SpareBank 1 Østfold Akershus siden 2013. Tidligere var han administrerende banksjef i Halden SpareBank, før det jobbet han i DnB og Nordea. Arild Bjørn har en MBA-Siviløkonom fra University of Stirling 1992. Finansnæringen har en viktig rolle i det grønne skiftet. Arild brenner for regionen vår, og er opptatt av hvordan banken kan bidra sammen med kundene, næringslivet og resten av lokalsamfunnet til å skape nye jobber og bærekraftig utvikling i fremtidens Østfold og Follo.
Foto: Jan Larsen

Tord
Hauge

rådgiver kompetanse og
innovasjon i NHO
Tord jobber med kompetanse og utdanningspolitikk på alle utdaningsnivåer i NHO, men med spesielt fokus på feltene høyere yrkesfaglig utdanning, etter- og videreutdanning og innovasjon- og entreprenørskapskompetanse. Han leder, på vegne av partene i arbeidslivet, Nasjonalt Fagskoleråd som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for å gi råd til departementet i spørsmål om høyere yrkesfaglig utdanning i Norge og arbeide med videreutvikling av fagskolesektoren. Sitter også i regjeringens Kompetansepolitiske Råd.
Foto: Moment studio

Johan Edvard
Grimstad

leder for Partnerskapet i Næringslivet i Østfold og Fylkesråd for næring og tannhelse
Johan Edvard brenner for at næringslivet skal bli en aktiv del av det grønne skiftet, både gjennom mer sirkulær økonomi og industriell symbiose. I tillegg har han fokus på digital utvikling og det internasjonale markedet, samtidig som han er opptatt av at næringslivet må få utvikle seg i hele Vikens geografi. Som fylkesråd for næring og tannhelse er han aktivt involvert i kystnæringer, bioøkonomi i skog, støtte til mer miljøvennlig agronomi, mulighet for utvikling av datadrevet økonomi og reiselivsutvikling på en bærekraftig måte. Under pandemien gjorde han en veldig innsats for å holde folk i arbeid, eller i utdanning, i stedet for passiv permisjonstilværelse. Dette ved å få på plass tilskuddsordningen for bedriftsintern opplæring. Johan Edvard sitter i styret for Biogass Oslofjord og er svært opptatt av energi og energiforsyning. Han er sterkt engasjert i integrering i arbeidslivet,  noe som er løftet i Viken fylkeskommunes næringsutviklingsarbeid. Før Viken fylkeskommune var Johan Edvard en del av fylkesutvalget i Østfold fylkesting; gruppeleder, nestleder i Nærings- og kulturkomiteen, leder av Vannregion Glomma og styreleder i Haldenvassdragets Kanalselskap. I tidligere arbeid har han vært en del av Råde kommunestyre og formannskap i to perioder, drevet mange år med organisering av store arrangementer, jobbet med ledelse innen rusforebyggende organisasjon, vært litt innom eiendomsmegling for næringslivet og noen år med markedsføring og innsamlingsarbeid for Kirkens Nødhjelp. I flere år oppholdt Johan Edvard seg i Afrika og litt mot Øst-Europa, der jobbet han som prosjektleder med bistandsarbeid. Han er utdannet siviløkonomi fra NHH med tilleggsutdanning i endringsledelse fra BI og en bachelor i kultur og samfunnsfag fra Teol.fak.Univ. i Oslo, og han er agronom.
Foto: MRB

Trine
Moe

prosjektleder og Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold og næringsrådgiver i Viken fylkeskommune
Trine brenner sterkt for samarbeid, innovasjon og samskaping. Siden 2015, har hun vært med å bygge opp Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold. Hennes oppgaver er å fasilitere all aktivitet i Partnerskapet. Trine har jobbet i fylkeskommunen siden 2002 hvor hun har hatt flere stillinger innenfor internasjonalt arbeid og næringsutvikling. Tidligere jobbet hun i Statistisk Sentralbyrå med forskning, innovasjon og utenrikshandel. Hun har en bachelor innen økonomi fra Handelshøgskolen BI, og av videreutdanning har hun bl.a. eksamen innen styrearbeid og EU og EØS.
Foto: Viken Fylkeskommune

Mette
Veiby

adm. dir. i Follo Futura Holding
Hun har lang erfaring innen ledelse og sosial bærekraft. Bedriften hun leder har de siste 20 årene vært blant landet beste Arbeids- og Inkluderingsbedrifter. I 2021 ledet hun Follo Futura til nominasjon som årets leanprosjekt i Norge. Veiby er utdannet siviløkonom og har praktiskpedagogisk utdanning. Hun er sertifisert innenfor karriereveiledning og rekruttering. Selskapets samfunnsoppdrag er å bidra til å inkludere mennesker i arbeidslivet. Arbeid gir ringvirkninger til god helse og økt livskvalitet samtidig som det gir gode ringvirkninger for en bærekraftig samfunnsutvikling. Vår misjon er mennesker i jobb og forretningsideen er skreddersydde jobbløsninger. Follo Futura Holding AS eier Follo Futura AS, Stepp Inn AS og Opplæringskontoret i Follo AS. Felles for selskapene er at de er sosiale entreprenører og jobber med å få mennesker i jobb eller utdanning.
Foto: Follo Futura Holding

Jens
Mellquist

daglig leder i Askim Mekaniske Verksted
Han har bakgrunn fra handel og MAXBO/Løvenskioldsystemet før han i 1997 startet i Breivik Holding med ansvar for selskapets byggevaresatsning. Gjennom årenes løp har Jens hatt større og mindre roller i selskaper som Breivik holding har ervervet, innen industri, bil, helse og eiendom. Ved oppkjøp av Askim Mekaniske Verksted (AMV) i 2015 tok Jens formelt over som daglig leder for industridelen av Breivik Holding, og er medlem av ledergruppen i holdingselskapet. Av utdanning har Jens fagbrev, og er veldig stolt av det! AMV er Askims eldste bedrift som fortsatt er i operativ, etablert i 1899, tradisjonelt mekanisk verksted på 5000 kvm på Sekkelsten. Bedriften har 45 ansatte fordelt på industriservice, byggkonstruksjon, mekanisk/plateverksted samt cnc maskinering. AMV bygger også opp et kompetansesenter for sveis og sveiseteknisk utstyr i det som skal bli Østlandets beste kompetansesenter. Selskapets kundeportefølje strekker seg fra kloakkrenseanlegg til noen av Norges største billedkunstnere. AMV er eiet 100% lokalt av Breivik Holding AS og inngår i konsern sammen med bla Bilbutikk1 AS.
Foto: Jonas Ingstad

Solveig
Helene Olsen

fylkeskommunedirektør i Nye Østfold Fylkeskommune
(fra 1.1.2024)
Solveig Helene Olsen, fylkeskommunedirektør for nye Østfold Fylkeskommune (fra 1. januar 2024)Hun er i dag prosjektleder frem mot overgangen til nyetablerte Østfold Fylkeskommune der hun tiltrer stillingen som fylkeskommunedirektør 1. januar 2024. Tidligere har hun vært fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune og fylkesdirektør for opplæring i gamle Østfold fylkeskommune. Solveig er bosatt på Jeløya i Moss. Hun er utdannet i Master of Arts fra Universitetet i Oslo og University of Warwick, England, videre har hun praktisk pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Østfold og videreutdanning i ledelse fra BI. Hun har tidligere arbeidet som prosjektleder og som lærer og leder i videregående skole.
Foto: Hallvard Mørk Tvete

Sindre
Martinsen-Evje

fylkesordførerkandidat (AP) Østfold Fylkeskommune
Han er ordfører i Sarpsborg kommune på sin tredje periode (12 år). Nå er han også fylkesordførerkandidat for Østfold Arbeiderparti og leder av Østfold Arbeiderparti. Han sitter i styret for «Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold», er utdannet jurist, og har permisjon fra Skatteetaten som skattejurist. Sindre stiller som fylkesordfører kandidat fordi han harr trua på Østfold. Vi skal ikke bare gå tilbake til det gamle fylket slik det var. Vi skal bygge det nye Østfold sammen. Ett fylke som har framtida foran seg. Østfold er fylt av store muligheter. Vi har et variert og spennende næringsliv med verdensledende bedrifter som vi skal være stolte av.
Foto: Studio S

Thor
Hals

fylkesordførerkandidat (H) Østfold Fylkeskommune
Han er gruppeleder i Indre Østfold kommune. Tidligere har han, i daværende Askim kommune, vært ordfører (2011 – 2020) og varaordfører (2007-2011). Thor har mye erfaring og lang fartstid fra sin tid i politikken hvor gjorde sin inntreden i 1999. I det private næringslivet jobbet han hos Neumann Bygg AS. Thor stiller som  fylkesordfører kandidat fordi han brenner for å løfte Østfold opp fra dårlige statistikker. Sammen med Høyre ønsker han å bidra til og løfte fylket, sammen med resten av Fylkestinget. Han vil jobbe hardt for å bedre den videregående skolen, og gjøre den enda mer tilpasset næringslivets behov. I tillegg ønsker han å bidra til arbeidsplassvekst i hele Fylket, og jobbe tett sammen med kommunene om dette. Gjøre Fylkeskommunen til kommunenes "beste venn", og bidra til at kommunene gjennom planverket får realisert sine visjoner og målsettinger. Og bygge en god organisasjon, og bidra til å være en god og forutisbar arbeidsgiver.
Foto: Privat

Josef
Filtvedt

CEO i Dynatec Group
Josef har startet flere bedrifter innen automasjon, engineering, forskning og utvikling i Østfold og Follo gjennom de siste 40 årene, fra i 1982. Flere bedrifter er grunnlagt under DYNATEC paraplyen. I tillegg er CENATE og NACAMED spinn-off bedrifter fra DYNATEC. Vedvarende forskning og utvikling over tid, har resultert i en rekke patenter i Norge og internasjonalt. I samarbeid med ansatte og gründere har Josef bidratt til gjenoppbygging av flere bedrifter som C.H. Evensen i Fredrikstad, Holmek Palletering i Kristiansund og Adigo på Langhus. Det langsiktige målet, er og har alltid vært, at ungdommene våre får mulighet til å utvikle evnene sine i spennende, lønnsomme arbeidsplasser i vår region, og at høyere utdanning og forskning blir en naturlig del av helheten.
Alle mennesker er født som originaler – det er systemet som gjør oss til kopier.
Foto: Viken Fylkeskommune

Heidi Solstad Svensen

Administrerende direktør i SEW-EURODRIVE
Heidi har mer enn 30 års arbeidserfaring fra industrien, 25 år i internasjonale selskaper. SEW er et tysk produksjonsselskap med hovedkontor i Bruchsal i Tyskland, de er en verdensledende produsent av produkter og systemer til industriautomatisering. I Norge holder SEW til på Solgaard Skog i Moss. Heidi startet sin jobbkarriere som fagarbeider hos Peterson & Sønn. Hun har et stort engasjement for norsk industri. Heidi bryr seg og lar seg lett engasjere, noe som gjenspeiles i alt arbeidet hun legger ned i styreverv, blant annet i Viken Teknologiklynge, NHO Viken Oslo, Mosseregionens Næringsutvikling og Moss Industri- og Næringsforening. Selv om hun aldri har jobbet i sin hjemby er hun skikkelig Fredrikstad patriot - hun sitter i styret til Stjernen Hockey Elite, i år gratulerer hun sarpingene med sluttspillet og heier på Østfold!
Foto: SEW-EURODRIVE

Fredrik
Andresen

CEO i Batteriretur®
Familiemann, entrepreneur og ekstremt interessert i batterier, utvikling av ny teknologi og bil. Videre er mennesker og det å gi folk en sjanse en viktig driver for Fredrik, noe som man ser i virksomhetene han leder. Han har brukt det siste tiåret på å jobbe tett med batteri og bilindustrien, og har bidratt tungt til å etablere en Europeisk Batteri industri med Norge som en av driverne. Batteriretur® og relasjonen til batteri og bilprodusenter ga igjen muligheten for å etablere det
norsk-svenske samarbeidet, Hydrovolt, for å lukke kretsløpet for batterier i verdens ledende elbilmarked. Nå som nettopp kretsløpet er lukket i Norge ser Fredrik og Batteriretur® på ytterligere utvikling og hvordan eksportere det han kaller den norske batterihåndteringsmodellen globalt.
Foto: Batteriretur

Ulf Lervik

regionleder i LO Østfold
Ulf har bakgrunn som industriarbeider og tillitsvalgt i bedriftsklubb, fagforening, forbund og i LOs lokalorganisasjon. Han har jobbet for LOs kontor i Østfold siden 1999, først med LOs lærlingeaksjon, så som LOs faglige ungdomssekretær og som leder av kontoret fra 2004. Var også regionleder for LO Viken Oslo frem til de gikk tilbake til eget Østfoldkontor fra 1. januar 2023.
Foto: Tom Helgesen, Totalmedia

Arvid
Ellingsen

spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling i LO.
Han har ansvar for høyere utdanning og forskning og har jobbet mye med fremtidig behov for grønn kompetanse. Tidligere har han jobbet i ledelsen i Forskerforbundet og i Universitets- og høyskolerådet. Han er utdannet statsviter fra UiB.
Foto: Privat

Wenche
Revhaug

HR Manager i Kronos Titan
Wenche startet i KRONOS i 2008 med fokus på at organisasjonen skal lykkes sammen; kompetanserettet, utviklingsorientert og bærekraftig. En helt avgjørende suksessfaktor er et solid og godt partssamarbeid med menneskene i sentrum. Kronos Titan bygget verdens første fabrikk for fremstilling av titandioksid-pigmenter i Fredrikstad og dette ble starten på over 100 års kunnskap og erfaring. Basert på norsk teknologi er KRONOS i dag et verdensomspennende konsern med virksomheter i flere land og kunder over hele verden. KRONOS er tilknyttet det lokale industrielle og sirkulære økosystemet på Øra i Fredrikstad.
Foto: Kronos Titan

Per Øystein
Kivijäri

hovedtillitsvalgt i Kronos Titan
Han har jobbet i Kronos Titan siden 1995 og vært hovedtillitsvalgt siden 2007. Fortsatt kjenner han lysten på å lære noe nytt hver dag. Han var med på oppstarten av BKA gjennom VOX i 2007 ved bedriften og sist fagopplæring kjemiprosess gjennom Kompetanse+ i 2021. Per er utdannet prosesstekniker og jobbet 12 år som prosessoperatør.
Foto: Leiv Martin Green