Om Østfoldkonferansen

Østfoldkonferansen 2022
Om Østfoldkonferansen

Det legges til rette for en inspirerende, nyttig og verdifull konferansedag. Prisen inkluderer konferansen, frokost, lunsj, AfterWork med mat og drikke, og en hel masse hyggelige hils og gode samtaler på tvers av Østfold og Follos næringsliv.

Østfoldkonferansen er den største møteplassen for arbeidslivet i Østfold og Follo. Her samles regionens mest spennende stemmer både på scenen og blant publikum. Hils på regionens bedrifter, deres tillitsvalgte, det offentlige og akademia. Formålet med konferansen er å bringe regionen sammen. Der folk møtes skapes nye relasjoner og gode løsninger.

Østfoldkonferansen 7. september 2022 ble stor suksess. Østfoldkonferansen har gjennom flere år vært en god og stor møteplass. Allikevel var 2022 var første gang vi, NHO Viken Oslo, LO Østfold, SpareBank 1 Østfold Akershus og Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold, arrangerte den. Med oss på laget som samarbeidspartnere har vi næringsforeninger i Østfold og Follo, Viken Teknologiklynge og Kompetanseforum Østfold.Tidligere var det Østfold Fylkeskommune som arrangerte konferansen. Når vi overtok stafettpinnen om å videreføre den var det et mål å mobilisere mange flere bedrifter til konferansen, og samtidig naturligvis opprettholde godt besøk fra det offentlige og akademia. Dette har vi lykkes med. Vi har fått overveldende mange gode tilbakemeldinger. Med andre ord fortsetter vi med stor iver å arrangere Østfoldkonferansen. Vi gleder oss stort til neste konferanse.

Stay tuned, på vei inn er mange flere spennende, inspirerende og lærerike stemmer fra scenen

Velkommen til Østfoldkonferansen!
Billett - Icon
Billett— 1.490 kr