Om Østfold­konferansen

Østfoldkonferansen 2022
Om Østfoldkonferansen

Det legges til rette for en inspirerende, nyttig og verdifull konferansedag. Prisen inkluderer konferansen, frokost, lunsj, AfterWork med mat og drikke, og en hel masse hyggelige hils og gode samtaler på tvers av Østfold og Follos næringsliv.

Østfoldkonferansen skal bringe regionen (Østfold og Follo) sammen, og være en inspirerende, nyttig og verdifull konferansedag for arrangører, samarbeidspartnere og deltakere på konferansen. Østfoldkonferansen er den største møteplassen for arbeidslivet, næringslivet og beslutningstakere i Østfold og Follo, der regionens mest spennende stemmer samles på scenen og blant publikum. Hils på regionens bedrifter, deres tillitsvalgte, det offentlige og akademia. Der folk møtes skapes nye relasjoner og gode løsninger.Østfoldkonferansen 7. september 2022 og 19. april 2023 ble begge gjennomført med stor suksess. Østfoldkonferansen har gjennom flere år vært en god og stor møteplass. Allikevel var 2022 var første gang vi, NHO Viken Oslo, LO Østfold, SpareBank 1 Østfold Akershus og Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold, arrangerte den. Tidligere sto Østfold Fylkeskommune som arrangør. Når vi overtok stafettpinnen om å videreføre den, var det et mål å mobilisere mange flere bedrifter til konferansen, og samtidig naturligvis opprettholde godt besøk fra det offentlige og akademia. Dette har vi lykkes med. Av ca. 400 deltakere, er 1/3 fra det offentlige og akademia og 2/3 fra regionens bedrifter.

Velkommen til Østfoldkonferansen!
Billett - Icon
Billett - Kr. 1.590